Här får du ett färdigt förslag på körschema för en studiecirkel i kombination av nät- och fysiska träffar som du kan använda. Ladda ned körschemat som PDF här.

Förslaget bygger på fyra träffar där man träffas två gånger fysiskt och två gånger på nätet. Se detta som ett förslag men anpassa det till vad som passar just er grupp bäst. Materialet är flexibelt. Varje träff är beräknad till två studiecirkeltimmar (90 min).

Tips till ledaren innan du sätter igång

För tips på enkla övningar och metoder att använda i cirkeln t.ex. olika presentationsövningar och utvärderingsövningar se Sensus metodbank här.

 

Fysiska träffar

• Se till att möblera så att alla ser varandra för att underlätta samtal.

• Kolla upp så att det finns tillräcklig med utrymme för att genomföra planerade övningar.

• Försök at skapa en inbjudande miljö kanske med ljus, blommor eller vackra föremål.

• Ställ gärna in vatten och/eller frukt.

• Planera in en fikapaus som ger möjlighet till småprat, paus och påfyllning av energi

• Förbered material och eventuell teknisk utrustning innan och kolla så att den fungerar

 

Nätträffar

• Se till att ni kommit överens om hur och vilka forum ni ska använda för att kommunicera (videokonferens, skriftliga inlägg, chatt etc.)

• Följ upp så att alla har kunskap om tekniken

• Tydliggör på vad som är din roll som ledare och när du är tillgänglig

• Var tydlig med vad som förväntas av var en i form av inlägg och kommunikation

• Kom överens om spelregler på nätet. Hitta de spelregler som fungerar för er grupp och det ni ska göra. Exempel på spelregler:

Närvaro/Aktivitet: helgfritt, deadline torsdag, 2-3 ggr per vecka, informera om planerad frånvaro

Atmosfär: hjälpsamhet, läs noga för att undvika missuppfattningar/ /fråga vid tveksamhet, respekt.t

Skrivsätt: förståligt, neutralt, lättläst typsnitt storlek 12,variera gärna, enkelt o kortfatta