I det här avsnittet lär du dig mer om ätstörningsdiagnoser, ätstörningens historia, uppkomst och orsak, faktorer som kan bidra till att en person tillfrisknar samt en del om könsskillnader och den riskålder som finns för att utveckla en ätstörning.

Målet med avsnittet är att bryta myten om att en ätstörning bara drabbar tjejer och är anorexia nervosa.

Det här avsnittet riktar sig till dig som till exempel arbetar inom

  • skolan (lärare, skolhälsovård)
  • föreningslivet (ledare, tränare, pedagoger)
  • hälso- och sjukvården (personal på ungdomsmottagningar, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor.

 

Ladda ned avsnittet som PDF här

Så här använder du materialet

Gå vidare till!