Vad är skillnaden mellan självkänsla och självförtroende? Varför är det så viktigt att känna tillit till sig själv som person?

För att kunna hjälpa personer som kan vara drabbade av en ätstörning, behövs det medvetenhet och diskussion kring faktorer som kan ligga till grund för psykisk ohälsa, till exempel en ätstörning. Enligt forskning och erfarenhet från tidigare drabbade av en ätstörning så kan låg självkänsla vara en orsak till att man utvecklar ett komplicerat förhållande till mat och sin kropp.

Målet med avsnittet är att klargöra skillnaden mellan självkänsla och självförtroende och vad de innebär för en individ.

Det här avsnittet riktar sig till dig som till exempel arbetar inom

  • skolan (lärare, skolhälsovård)
  • föreningslivet (ledare, tränare, pedagoger)
  • hälso- och sjukvården (personal på ungdomsmottagningar, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor

 

Ladda ned hela avsnittet som PDF här

Så här använder du materialet

Gå vidare till