Hur tar du bäst kontakt med någon som kan ha ett komplicerat förhållande till mat? Vad ska du säga och vad är nästa steg för att hjälpa personen vidare?

Målet med avsnittet är att öka förståelsen i hur viktigt det är att ha kunskap om hur du bemöter någon som kan ha ett komplicerat förhållande till mat och sin kropp. Du får också med dig ett praktiskt verktyg i form av en handlingsplan anpassad till den verksamhet som du verkar i.

Det här avsnittet riktar sig till dig som arbetar inom

  • skolan (lärare, skolhälsovård)
  • föreningslivet (ledare, tränare, pedagoger)
  • hälso- och sjukvården (personal på ungdomsmottagningar, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor

 

Ladda ned hela avsnittet som PDF här

Så här använder du materialet

Gå vidare till