Hur kan du som ledare, tränare eller pedagog vara en hälsosam förebild för unga i en miljö där mycket fokuserar på kropp, hälsa och prestation? 

Avsnittet tar upp hur du som ledare eller pedagog i olika idrottssammanhang kan utöva ett hälsosamt ledarskap. Du får också kunskap om varningstecken som finns vid en ohälsosam syn på mat och kropp samt inom vilka idrotter det kan finnas en ökad risk för att  utveckla en ätstörning.

Målet med avsnittet är att förstå vilken påverkan en ledare/pedagog har på unga individer i idrottssammanhang. Målet är också att du ska få en ökad insikt när det gäller din roll och dina förutsättningar att föregå med gott exempel och förmedla hälsosamma ideal.

Det här avsnittet riktar sig till dig som arbetar inom

  • föreningslivet inom idrott
  • idrottslärare och personer som arbetar på professionella yrkesutbildningar inom idrott.

 

Ladda ned hela avsnittet som PDF här

Så här använder du materialet

Gå vidare till