Det är inte alltid lätt att förstå skillnaden mellan termerna självkänsla och självförtroende. De beskriver något som vi människor behöver ha inom oss. Självkänsla och självförtroende ska allra helst finnas i en jämn balans och fungera tillsammans som en motor i vardagen. De behövs för att vi ska utföra uppgifter eller för att vi ska våga och njuta av att umgås med andra, och det allra viktigaste för att vi ska kunna tycka om oss själva precis som vi är. 

Frågor och svar om självkänsla

Varför är det då så viktigt att förstå vad begreppen betyder och att ha kunskap om hur en låg självkänsla kan påverka en person?

Jo, det är viktigt för att många som lider av ett komplicerat förhållande till mat, eller redan har utvecklat en ätstörning, ofta har en låg tillit till sin egen person och upplever en avsaknad av egen identitet. Alltså, låg självkänsla. Ofta finns det en hög känslighet för vad andra behöver istället för att kunna se till sina egna behov. Det förekommer också att personer med ätstörningar har enormt höga krav på sig själv utifrån prestationer och en mycket självkritisk hållning.

Med den här insikten i ätstörningsproblematiken får vi med oss verktyg för att förebygga ätstörningar. I rapporten ”Ett liv av vikt” från Statens folkhälsoinstitut (2005) rekommenderar man att stärka ungas självkänsla i så tidig ålder som möjligt som ett första steg i att förebygga ätstörningar.

Hur stärker man sin egen eller någon annans självkänsla?

Att stärka någons självkänsla är lättare sagt än gjort. Det är väldigt lätt att istället stärka någons självförtroende genom yttre egenskaper eller prestationer, medan självkänsla är frikopplad från prestationer och i stället byggs upp av att vi bekräftar inre egenskaper. Nedan följer några bra exempel på hur självkänslan kan stärkas:

”Jag blir så glad av att se dig”, ”Ditt skratt smittar verkligen av sig”, ”Jag trivs att vara med dig”

Följande exempel är mer inriktade på att stärka de yttre attributen, personens självförtroende.

”Vad duktig du är”, ”Vad fin du är i håret” Vilken snygg skjorta du har på dig”

 Förslagen ovan ger dig en förståelse för skillnaden på begreppen och en tanke på vad man kan säga som stärker självkänslan.

 

Gå vidare till