Frisk och fri är ett flexibelt diskussions – och övningsmaterial så att du på ett lätthanterligt sätt kan ta till dig information och kunskap kring ätstörningar.

Materialet är framtaget i samarbete mellan Sensus studieförbund och Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt. Den information som du hittar på sajten är baserad på forskning inom ätstörningsområdet, från personer som tidigare varit drabbade av en ätstörning och anhöriga till personer som varit sjuka.

Avsnitten är uppbyggda kring film, text och diskussion där allt hänger samman och bidrar till innehållet. Det kan därför bli svårt att bara läsa texten eller bara se filmerna.

Du hittar alltid en introduktionstext på startsidan för varje avsnitt som informerar dig om det avsnittsspecifika innehållet. Om du vill veta mer om hur du kan använda materialet klickar du dig vidare på rubrikerna i högermenyn.

Det finns tre färdiga förslag på upplägg för utbildningen som du kan använda dig av. Läs mer under rubrikerna i högermenyn som heter studiecirkelupplägg, körschema 1,5 dag och körschema nät- och fysiska träffar.

Lycka till i ditt arbete med att förebygga ätstörningar!