Här får du ett färdigt förslag på studiecirkelupplägg som du kan använda. Ladda ned studiecirkelupplägget som PDF här.

Förslaget bygger på fyra träffar men materialet Frisk och fri är flexibelt så det går också att träffas färre gånger och istället lite längre tid. Se detta som ett förslag men anpassa det till vad som passar just er grupp bäst. Varje träff är beräknad till två studiecirkeltimmar (90 min)

Tips till studiecirkelledaren innan du sätter igång

För tips på enkla övningar och metoder att använda i cirkeln t.ex. olika presentationsövningar och utvärderingsövningar se Sensus metodbank här.

 Det är viktigt att miljön är mysig, trevlig och ändamålsenlig för det man ska göra.

  • Se till att möblera så att alla ser varandra för att underlätta samtal.
  • Kolla upp så att det finns tillräcklig med utrymme för att genomföra planerade övningar.
  • Försök att skapa en inbjudande miljö kanske med ljus, blommor eller vackra föremål.
  • Ställ gärna in vatten och/eller frukt.
  • Planera in en fikapaus som ger möjlighet till småprat, paus och påfyllning av energi.
  • Förbered material och eventuell teknisk utrustning innan och kolla så att den fungerar.
  • Ett alternativ för studiecirkeln är att bjuda in en ”expert” vid någon av träffarna så att cirkeldeltagarna kan få fördjupa sig, alternativt göra ett studiebesök.