Prata om!

  1. Dela in er parvis och samtala om följande frågor.
  • Vilka erfarenheter eller relationer till ätstörningar finns hos er, både privat och i yrkeslivet?
  • Varför är det så få killar/män som söker hjälp? Vilken förändring skulle behövas för att ändra det?
  • Vad kan göras för att bryta myten om att en ätstörning bara drabbar tjejer/kvinnor?

 

Diskussionsfrågor till filmerna

Filmen ”Går det att bli frisk och fri från en ätstörning”

  • Vad fick ni för tankar kring det som sades i filmen?
  • Tror ni att det går att bli frisk och fri?

 

Filmen ”Ätstörningsdiagnoser”

  • Vad fick ni för tankar kring det som sades i filmen?

 

Ljudspår, exempel på hur en person som är drabbad av en ätstörning kan tänka.

  • Vad fick ni för tankar kring det som sades?

 

Vill du fördjupa dig mer om ätstörningar?

 

Gå vidare till