Övning

  1. Skriv upp självkänsla på ett storblock så att alla ser.
  2. Associera fritt till ordet och försök att definiera vad självkänsla är.
  3. Skriv ned alla kommentarer på storblocket under rubriken självkänsla.
  4. När ni är klara med självkänsla gör ni samma sak med självförtroende.
  5. Innan ni går vidare i avsnittet bör gruppen få svar på vad självkänsla och självförtroende betyder från en uppslagsbok, Wikipedia eller liknande.

 

Prata om!

  1. Samtala om följande frågor i helgrupp.
  • Hur märker man att någon lider av en låg självkänsla och hur ser man att någon har en bra självkänsla?
  • Hur mycket tid lägger vi på att stärka vår egen och andras självkänsla eller självförtroende? Stärker vi någon mer än vi gör med någon annan?
  • Hur kan vi stärka vår och andras självkänsla? Ge egna förslag och punkta upp på storblock!

Gå vidare till