Prata om!

Hur bemöter man någon i situationer när personen bara förnekar och inte vill veta av den andres oro?

 1. Diskutera hur långt ni tycker att man får gå när det gäller frågor och krav i sin oro med hänvisning till informationen i avsnittet. Kommer ni på konkreta frågor?

 

Rollspel del 1

Syftet är att ni ska få kännedom om att det är viktigt att ge tid till viktiga samtal som till exempel i bemötandet av en person som kan vara drabbad av en ätstörning.

 1. Dela upp er två och två där den ena ska vara lyssnare och den andra är berättare.
 2. Berättaren ska beskriva den senaste filmen hon/han såg/boken hon/han läste.
 3. Den som lyssnar ska göra det först väldigt intresserat för att därefter skifta till att lyssna väldigt ointresserat.  Visa med kropp, tal och blick osv.
 4. Uppföljning i helgrupp. Hur kändes övningen och hur kan det här kopplas till en bemötandesituation?

 

Rollspel del 2

Syftet är att ni ska få pröva på hur det är att ta kontakt med någon som ni misstänker har ett komplicerat förhållande till mat och kropp.

 1. Dela in er två och två.
 2. Bestäm vem av er som är den som tar kontakt med/bemöter den andra.
 3. Ni ska experimentera med vad ni kan säga och hur ni kan uttrycka er oro för någon. Utgå från punkterna om förslag på hur man kan närma sig någon som finns i texten till avsnittet, men använd er också av det som kom fram från övningen innan.
 4. Den som agerar mottagare får improvisera fram svar till den som tar kontakt. Ett förslag för mottagaren är att agera som en person som är öppen för bemötandet och en som inte är så öppen för bemötandet.
 5. Pröva er fram! Gör detta i korta sessioner och berätta för varandra hur det känns för att sedan skifta roller.

 

Övning handlingsplan del 1

Syftet är att arbeta fram en handlingsplan för omhändertagande av personer med ätstörningar. Handlingsplanen kan användas som ett praktiskt stöd i den organisation ni arbetar i. Det första som måste göras är att punkta upp de steg som bör finnas med i bemötande av någon som kan vara drabbad av en ätstörning.

 1. Gruppera er i större eller mindre grupper.
 2. Punkta upp de steg som ni tycker bör finnas med i handlingsplanen för hur ni skulle göra om ni såg någon ligga i riskzonen och ville ta kontakt och uttrycka er oro. Till exempel vad som bör göras först, hur man gör det, behöver någon annan få veta, vart slussar man vidare och uppföljning är några förslag.
 3. Punkta upp förslagen på egna papper.
 4. Gör sedan samma sak men utifrån frågeställningen ”Vad skulle ni göra om en person som mår dåligt först tog kontakt med er istället”
 5. Fortsätt att punkta upp på papper.
 6. Uppföljning i helgrupp med redovisning för alla! Komplettera gärna era punkter om det dyker upp något nytt.

 

Övning handlingsplan del 2

Sammanställning av del 1. Nu ska första delen sammanställas till en handlingsplan för de arbetsområden/organisationer som ni är verksamma i. Tips! Rubriker i handlingsplanen kan vara, ”när person tar kontakt med mig” och ”när jag tar kontakt”.

 1. Dela in er i mindre grupper. Se gärna till att grupperna verkar i ungefär samma arbetsområde så som skolhälsovården, idrottsföreningen, fritidsgården eller annat.
 2.  Sammanställ punkterna från det som skrevs på storblocken i del 1 under rubriker som fungerar för ändamålet. Rubrikerna ska svara på
 • Vad gör vi om vi misstänker att någon har en ätstörning?
 • Vem gör det?
 • Hur gör vi det?
 • När gör vi det?

3. Därefter redovisar ni det i storgrupp så att synpunkter från resten av gruppen kan tas med och komplettera handlingsplanen.

 

Diskussionsfrågor till filmerna

Filmen  “Svårigheter i bemötande av någon som kan vara drabbad”

 • Vad fick ni för tankar kring det som sades i filmen?
 • Vilka svårigheter tror ni kan uppstå om personen inte vill erkänna att något är fel?
 • Vad gör ni om personen är minderårig?
 • Vad gör ni om personen inte vill att föräldrar ska kopplas in?
 • Vart skickar ni personer vidare som behöver professionell hjälp?
 • Finns en ätstörningspolicy eller en handlingsplan på deltagarnas arbetsplatser som de kan förhålla sig till i ovanstående frågor?

 

Filmen “Hur ska man bemöta någon som kan vara drabbad av en ätstörning?”

 • Vad fick ni för tankar kring det som sades i filmen?

 

Vill du fördjupa dig mer om bemötande?

 

Gå vidare till