Varningstecken

Enligt rapporten ”Ätstörningar, en kunskapsöversikt” (FoU i Sverige 2003) är råden till ledarfunktioner inom idrotten följande:

  • Se upp med förflugna kommentarer om de aktivas vikt och/eller kroppskonstitution.
  • Uppmuntra inte viktnedgång.
  • Dra dig inte för att stänga av en adept från tränings- och tävlingsverksamhet, även om hon/han är duktig.
  • Prata först själv med den aktive. Slussa sedan henne/honom vidare till en ätstörningsklinik.
  • Träningskompisar har också ett viktigt ansvar. Undvik ett klimat där bantningsfrågor diskuteras.

 

Female Athlete Triad

The Female Athletic Triad

Syndromet The female athlete triad definieras som ätstörningar med viktminskning, utebliven eller oregelbunden menstruation och benskörhet. Riskfaktorerna för ”the female athlete triad” är elitidrottande i en gren som kräver att man ofta kollar sin vikt, att man idrottar mer än vad som krävs, ägnar så mycket tid åt idrotten att man inte har tid att träffa vänner och att man pressas av sin coach eller sina föräldrar att vinna till varje pris. Idrottande tonårsflickor är en vanlig patientgrupp på gynekologmottagningar (Prevention av ätstörningar 2004, Statens folkhälsoinstitut).

The Female Athlete Triad har väldigt bra handledningsmaterial till dig med en ledarfunktion inom idrotten. I handledningsmaterialet får du med dig hur du praktiskt kan arbeta med problematiken inom idrotten. Materialet hittar du här.

Samma material kan även appliceras på manliga utövare. Den stora skillnaden blir då den hormonella då tjejer har menstruation men inte killar.

 

Gå vidare till