Prata om!

Dela in er i mindre grupper alternativt två och två och diskutera dessa frågor.

 1. Vilka värderingar har du fått med dig från din tidigare idrottskarriär och dina tidigare lärare/ledare när det gäller kropp och ideal? Nämn gärna både positiva och negativa värderingar?
 2. Hur upplevde du dina tidigare erfarenheter och var det något som du reagerade på som var osunt?
 3. Vad har varit positivt från dina idrottsliga erfarenheter och olika ledares ageranden?
 4. Uppföljning i helgrupp. Dela med er av vad ni har pratat om.

 

Följdfråga till helgrupp!

 1. Vad skulle ni vilja förmedla till dem ni leder som ni tror är bra för kroppen/hälsan/prestationen/självkänslan?

Övning – Roterande grupparbete

Dela in er i fyra grupper. Två av grupperna ska beskriva drömpedagogen/ledaren och två av grupperna ska förmedla mardrömspedagogen/-ledaren.

 1. Respektive grupp beskriver på ett papper hur deras dröm-/mardrömspedagog/-ledare skulle bete sig. Vad säger och gör den här personen som är bra respektive mindre bra! Förtydliga karaktärsdragen. Basera det på egna erfarenheter och det vi pratat om.
 2. Efter ca 10 minuter ska hälften av personerna i varje grupp rotera till nästa grupp för att där fylla på punkterna som skrivits. OBS! Personer ur samma karaktärsgrupp roterar med varandra. Mardrömsledargruppen med den andra gruppen som beskriver mardrömsledaren osv.
 3. Uppföljning i helgrupp. Vad kom ni fram till?

 

Övning- Rollspel för att gestalta de beskrivna pedagogerna/ledarna från övningen innan.

Nu ska ni få blåsa liv i era pedagoger/ledare genom att agera dem själva.

 1. Välj ett scenario där er pedagog/ledare ska verka och bestäm en plats där scenen ska utspela sig. Välj också vilken idrott som ledaren ska instruera i.
 2. Bestäm vem som ska börja gestalta en pedagog/ledare och utse några som vill ställa upp på att vara pedagogens/ledarens deltagare?
 3. Ni som inte är deltagare till pedagogen kan när som helst bryta för att gå in som den andra typen av pedagog/ledare. Det ska alltså skifta mellan mardröms- och drömpedagogen. För att avbryta säger man Stopp och ”fryser” scenen så att ett byte kan ske.
 4. Uppföljning i helgrupp. Hur kändes det här?

 

Diskussionsfrågor till filmerna

Filmen “Vilka varningstecken kan finnas hos idrottsutövare?”

 • Vad fick ni för tankar kring det som sades i filmen?
 • Har ni vetskap om de varningstecknen som nämns i filmen? Vad gör ni iså fall i de lägen ni ser att någon kanske ligger i riskzonen för ett ohälsosamt beteende?

 

Filmen “Hur ska du leda hälsosamt?”

 • Vad fick ni för tankar kring det som sades i filmen?
 • Hur stor roll anser ni att ni har som ledare i att förmedla ett hälsosamt ideal?

 

Vill du fördjupa dig mer om idrott och ätstörningar?

 1. The Female Athletic Triad hittar du här.
 2. Riksidrotts förbundet, Ätstörningar en kunskapsöversikt kan du läsa mer om här.